Hummer och havskräfta

Varje år i slutet av september drar hummerfisket igång. Totalt läggs det ut ca 90 000 burar längs våra vatten.
Hummern finns från norra delen av Öresund ända upp mot Norska gränsen. Längs Norska kusten återfinns den hela vägen upp mot Tromsö.

Lite om namn…
De som vi nu kallar ”tinor” här i guiden har så många namn ute bland fiskarna. T.ex. kuber, tener, burar… Vad de än kallas – Det är hummern vi är ute efter! – ”havets svarta guld” Även bojarna, linan mm har många olika namn.

Om hummern
Den Svenska hummern ”Homarus gammarus” är svart och lever på djup om ca 5- 40 meter. Den förekommer både grundare och djupare beroende på bland annat vattentemperaturen. Hummern lever mest på bottnar med klippblock, sten och grus.

Fisket

Regler OBS nya regler från 2017.
Fritidsfisket:
Hummern får fiskas första måndagen efter 20 september till och med 30 november.
Hummern måste ha en ryggsköld (carapax) som är minst 90mm. Måttet mäts från ögonhålan, parallellt med mittlinjen till ryggsköldens slut.
Hummern får endast fångas med tinor.
Fritidsfiskare får använda max 6 stycken tinor.
Flyktöppningen skall vara minst 54mm. Från 1 januari 2018 gäller en flyktöppning om minst 60mm.

Yrkesfisket:
Hummern får fiskas första måndagen efter 20 september till och med 31 december.
Hummern måste ha en ryggsköld (carapax) som är minst 90 mm. Måttet mäts från ögonhålan, parallellt med mittlinjen till ryggsköldens slut.
Hummern får endast fångas med tinor.
Yrkesfiskare får använda max 40 stycken tinor.
Flyktöppningen skall vara minst 54mm. Från 1 januari 2018 gäller en flyktöppning om minst 60mm.

För aktuella regler kring hummern så är det alltid fiskarens ansvar att kolla med myndigheten vad som gäller för varje tillfälle och plats. Det finns ett antal fredningsområden man skall ha koll på.